BLOG

Romgaz

Dla klienta z branży energetycznej wykonaliśmy zupełnie nową stronę www - indywidualny projekt graficzny wraz ze wszystkimi opisami. Pracę rozpoczęliśmy się od stworzenia koncepcji oraz warsztatu strategicznego, w trakcie którego rozpracowaliśmy unikalne wartości firmy oraz najważniejsze cechy usług.   Na stronie – obok standardowych elementów - zostały wykonane dwa kalkulatory: jeden skierowany do sektora B2B, drugi do B2C. Zaangażowanie całego zespołu w pracę koncepcyjną i kreatywną oraz spięcie pomysłów w solidną całość przełożyło się na wzrost czynnika konwersji średnio o 20% w stosunku do „starej” strony!

Projekt współfinansowany ze środków EFRR. Numer umowy o powierzenie gruntu: UDG-SPE.04.2023/098