BLOG

M&G Szopińscy

Projekt współfinansowany ze środków EFRR. Numer umowy o powierzenie gruntu: UDG-SPE.04.2023/098