BLOG

Gawin Building Excellence

Założeniem kluczowym dla wykonania tej strony było przekazanie maximum informacji na stronie typu one-page. Dzięki indywidualnemu projektowi graficznemu, oraz dodatkowym filmom zrealizowanym przez nas - strona wzmocniła swój przekaz. Dzięki unikalnym opisom- zapoznanie się z ofertą, jest wyjątkowo proste.

Projekt współfinansowany ze środków EFRR. Numer umowy o powierzenie gruntu: UDG-SPE.04.2023/098