Kampania sprzedażowa dla sklepu internetowego

Klient:

Sprzedawca instrumentów muzycznych

Zakres działań:

Google Ads

Mężczyzna piszący w notatniku obok gitary akustycznej w agencji marketingowej.

Kim jest Klient?

Klient sprzedający instrumenty muzyczne online dla dzieci trafił do naszej agencji po nieudanej współpracy z inną firmą marketingową.

Podczas pierwszych rozmów z klientem ustaliliśmy, że głównym celem kampanii Google Ads będzie zwiększenie liczby transakcji na sklepie przy osiągnięciu satysfakcjonującego ROASu (zwrotu z inwestycji) dla klienta. Istotne w tym procesie było uzyskanie przychodów z reklamy, które pokryją nie tylko koszty kampanii, ale przyniosą także zysk dla klienta.

Cele Klienta

Przed rozpoczęciem współpracy ROAS na koncie Google Ads przez ostatnie 90 dni wynosił zaledwie 0,14.

Oznacza to, że kampanie reklamowe sklepu były nieopłacalne. Osiągane przychody z reklamy nie pokrywały nawet kosztów prowadzenia kampanii, nie wspominając o zarobku dla klienta.

Sprzedaż instrumentów muzycznych

Zaproponowane rozwiązania

Pierwsze działania

Pracę nad kampaniami reklamowymi Google Ads dla sklepu z instrumentami muzycznymi rozpoczęliśmy od gruntownego audytu obejmującego zarówno historyczne kampanie Google Ads, jak i wdrożenia analityczne.

Przygotowanie i wdrożenie kampanii reklamowych

Największym wyzwaniem podczas realizacji tego projektu było wdrożenie działań naprawczych, które wygenerują przychody na satysfakcjonującym dla klienta poziomie.
Działania naprawcze które wdrożyliśmy: eliminacja działań generujących koszty, uzupełnienie braków konfiguracyjnych konta Google Ads, prawidłowe wdrożenie działań analitycznych na sklepie, optymalizacja pliku produktowego pod najwyższe standardy jakości kampanii produktowych, analiza wydanego budżetu i estymacja budżetów na kolejne miesiące, wdrożenie skutecznej strategii promocji.

Uzyskane rezultaty

Wyniki kampanii Google Ads dla e-commerce

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po wdrożeniu planu naprawczego obejmującego m.in. utworzenie kampanii produktowych i remarketingu dynamicznego z miesiąca na miesiąc osiągaliśmy coraz wyższe wyniki sprzedażowe. Zawdzięczamy to m.in. regularnej optymalizacji działań reklamowych. Podczas naszej pracy nie pozostawiamy kampanii bez opieki, dzięki czemu nie marnujemy budżetu reklamowego na nieefektywne działania.

Szukasz wsparcia w działaniach marketingowych?

Dwóch kolegów współpracujących nad projektem przy użyciu laptopa w nowoczesnej przestrzeni biurowej.
Umów się na darmową konsultacje

Podsumowanie działań

Kampanie Google Ads są nieodłączonym elementem strategii marketingowej dla biznesów e-commerce.

Aby reklamy generowały sprzedaż, niezbędne jest opracowanie i wdrożenie odpowiedniej struktury kampanii, w której wykorzystane zostaną wszystkie możliwości Google Ads przeznaczone dla e-commerce. Skuteczność reklam dla sklepów internetowych zazwyczaj określana jest za pomocą tzw. ROAS (zwrotu z nakładów na reklamę). To wskaźnik, który określa opłacalność prowadzonych działań reklamowych. ROAS oblicza się wg wzoru: ROAS = Przychód (całkowity dochód z reklamy)/ koszt (wydatki na reklamy). Obecnie przy budżecie miesięcznym na poziomie ok. 2400 zł osiągamy przychód w wysokości 50 096,85 zł. ROAS dla kampanii Google Ads wynosi 20,78.

Umów się na bezpłatną konsulatcję

Mężczyzna w białej koszulce polo skierowanej obiema rękami w górę.

Niezobowiązująca konsultacja marketingowa. Zwiększ sprzedaż, dzięki skutecznej strategii i egzekucji.

Umów się już teraz!

Podobne realizacje

Projekt współfinansowany ze środków EFRR. Numer umowy o powierzenie gruntu: UDG-SPE.04.2023/098